Vad kan man bli när man har läst statistik?

Vi lever i ett informationssamhälle där data har blivit en av våra mest värdefulla resurser. Teknologisektorn och artificiell intelligens lyfts ofta som datadrivna succéhistorier, men insamling och analys av data är centrala för alla delar av näringslivet och offentlig sektor. Finanssektorn använder historiska data för att göra prognoser; samhällsplanering bygger på enkätundersökningar och mätningar av trafik och beteenden; marknadsföring görs allt smartare genom analys av köpmönster på internet och data från mataffärens självscanning.

Som statistiker är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden eftersom du just är specialist på dataanalys. Ditt arbete består av en spännande blandning av tillämpad matematik, programmering och intressanta samarbeten med specialister från andra ämnesområden.

Våra alumner berättar om sina statistikstudier, och vad de jobbar med nu. Läs om deras bästa tips!

Här kan du ta reda på mer om våra kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå:

Moln som speglar sig i Södra husets fasad. Foto: Eva Albrektsson
Moln som speglar sig i Södra husets fasad. Foto: Eva Albrektsson

Grundnivå

Studier på grundnivå är en bra bas som ger färdigheter för yrkeslivet, vidare studier i statistik eller att kombinera med andra ämnen. Grundnivån omfattar de tre första terminerna och om du kompletterar med tre terminer i andra ämnen resulterar det i en kandidatexamen. Det går även bra att läsa enstaka fristående kurser.

Avancerad nivå

Att läsa vidare på avancerad nivå ger dig möjligheter att fördjupa och bredda dina statistikkunskaper, för att meritera dig eller speicalisera dig ytterligare inom statistiken.
Masterprogrammet pågår i fyra terminer och ger både bredd och speicalisering. Det går även bra att läsa enstaka fristående kurser.

Forskarnivå

Forskarstudier innebär att man lär sig att bedriva egen vetenskaplig forskning. Forskarstudierna avslutas med en doktorsexamen.