Arian, Storytel

Vad gör du nu?

Idag jobbar jag som Data Scientist på Storytel, ett företag som erbjuder ljudböcker och e-böcker genom en digital abonnemangstjänst (som Spotify för böcker). Även om titeln “Data Scientist” har ett brett omfång kan tjänsten kokas ner till att extrahera kunskap och insikter från data i olika format, såväl strukturerad som ostrukterad data. Mina fokusområden inom företaget är storskalig text-analys/mining, naturlig språk-processering (NLP) men även maskininlärning.

Hur kom du dit du är nu?

Vägen till där jag är idag har inte alltid varit klar från första början och frågar du mig vart jag kommer vara om 10 år kommer jag enbart kunna ge dig ett halvklart svar.  Det enda svaret är nog att jag kommer jobba med något jag tycker om, det har alltid varit mitt motto.

Efter min utbildning vid Stockholms universitet (kandidatexamen i statistik) fick jag jobb på IAMIP (ett företag som utvecklar en plattform för patentsökning och patenthantering) och därefter på Statisticon. Dock kände jag att min akademiska karriär inte var ett avslutat kapitel och det hela slutade med att jag studerade Mastersprogrammet i Statistik och Data Mining/Maskininlärning vid Linköpings Universitet

Min väg in till Storytel var genom min masteruppsats där jag genom statistiska metoder, maskinlärning och naturlig språk-processering försökte identifiera gemensamma faktorer för populär litteratur. Under uppsatsens gång blev jag erbjuden jobb och här är jag idag!

Vilka är dina tips till våra nuvarande studenter?

Gör det du brinner för, det är A och O! Ta även för dig när möjligheter dyker upp och visa framfötterna. Förstå dock att det tar tid att lära sig ett ämne/område, det tar mer än några böcker och några Youtube-klipp för att bli riktigt bra på något, även om det nu är en bra start.

Sist men inte minst, lägg fokus och energi på att förstå de grundläggande statistiska metoderna som täcks under kurserna men försöka även att skapa en intuition för statistik. Statistik är inkorporerad i många avancerade maskininlärnings- och “AI”-algoritmer där ute, att kunna statistik kommer att ge dig en stor fördel!