Björn, SCB.
Björn, SCB.

Vad gör du nu?

Jag jobbar främst med SCB:s statistikservice, där vi hjälper användare att ta fram och tolka SCB:s statistik och officiell statistik från andra myndigheter. Vi är ansvariga för Sveriges officiella statistiksystem, så vi är sammanlänkande för andra myndigheter som Skolverket och BRÅ. Jag ansvarar också för studiebesök, där jag presenterar SCB och vår roll för till exempel studenter. Jag har också nyligen börjat arbeta i vår grupp som sysslar med statistiska databasen, som bland annat hanterar publiceringar.

Hur kom du dit du är nu?

Jag pluggade statistik på SU (60 högskolepoäng) i kombination med kandidatprogrammet i sociologisk samhällsanalys. Sen var det ett stort plus att jag hade haft andra typer av extrajobb innan jag hamnade på SCB. Till exempel jobbade jag som röstmottagare i förra valet, och har även haft andra typer av jobb som innefattar noggrannhet och servicetänk. Sådana referenser kan  också vara viktiga.

Under min studietid hade jag även praktik på sommaren mellan två terminer på SCB:s Demokratistatistikenhet, och på så sätt fick jag in en fot och lärde mig mycket. Så det kan jag rekommendera!

Vilka är dina tips till våra nuvarande studenter?

Betygen är inte det viktigaste. Ett tips är att satsa på att hitta bra referenser från extrajobb för ditt framtida jobbsökande. Om man vill jobba på en myndighet eller något annat samhällsinriktat, är det bra att visa på sitt samhällsintresse exempelvis via extrajobb. Ta därför chansen att ta uppdrag för Statistiska institutionen och på universitetet om du får möjlighet, som tentavakt eller på Öppet hus.