Lisa, Stockholms Läns Landsting
Lisa, Stockholms Läns Landsting. Foto: Privat.

Vad gör du nu?

Jag jobbar som statistiker på hälsoekonomiavdelningen på Stockholm Läns Landsting.

Hur kom du dit du är nu?

Jag flyttade till Sverige från Ryssland för fem år sedan, sökte in på universitetet och började på kandidatprogrammet i nationalekonomi och statistik. Målet var att lära mig svenska och skaffa vänner. Efter ett tag upptäckte jag att statistiken var det som jag ville fortsätta arbeta med. Det gick så bra för mig att jag först började jobba på räknestugan, och sedan som övningslärare på Statistiska institutionen.

Efter att jag var färdig med studierna började jag söka jobb. Jag skickade runt 30 jobbansökningar och var på några intervjuer. Jag är glad att jag trivs på min nya arbetsplats hos Stockholm läns landsting.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Datorövningar och inlämningsuppgifter är viktigare än man tror. På riktiga arbetsplatser behövs kunskaper även utanför statistiken och som vi inte lär oss på universitetet. Det är obligatoriskt att kunna Word, Excel och Power Point. Det som ökar chansen att få jobb är kunskaper i SQL och makro.

Det finns många olika programvaror för att arbeta med statistik som SAS, R och Stata. Min rekommendation är att fokusera på och bli bra på ett av dem - istället för att lära sig lite av varje.

Förutom kandidatexamen i statistik och nationalekonomi med 90 högskolepoäng i statistik, har Lisa en master i data- och systemvetenskap från Ryssland - och fortsätter plugga statistik på masternivå.