Alexander, SCB.

Vad gör du nu?

Jag jobbar som statistiker på enheten för miljöräkenskaper och miljö på SCB, inom konsortiet SMED, som arbetar på uppdrag av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Min främsta uppgift är att sammanställa vattenutsläppsdata från avloppsreningsverk och industrier till olika internationella rapporteringar. Jag arbetar även med att ta fram nationell avfallsstatistik. Arbetet är väldigt varierat och det ingår en del resor inom EU för att delta i olika sammanträden och till olika utvecklingsländer där vi bedriver utbildning inom miljöstatistik.

Hur kom du dit du är nu?

Jag irrade runt några år på universitetet och läste en del kurser i humaniora och kemi innan mitt miljöintresse drev mig att läsa den ettåriga utbildningen Hållbar samhällsutveckling på institutionen för naturgeografi. Där blev jag intresserad av miljöfrågors koppling till ekonomin, varvid jag började läsa nationalekonomi, som i sin tur ledde in mig på statistik, vilket blev ämnet jag slutligen tog min kandidatexamen i. Under utbildningen gick jag på öppet hus på SCB som Statistiska institutionen ordnade, vilket gjorde mig intresserad av SCB som arbetsgivare. Jag sökte många jobb i några månader efter min examen och var på flera intervjuer som landade i besvikelse innan jag hade turen att erbjudas en tjänst med statistik- och miljökoppling på SCB.

Vilka är dina tips till våra nuvarande studenter?

Statistik är svårt och utbildningen är tidskrävande. Försök hitta ett bra gäng att plugga med och se till att ha fasta rutiner för studierna, gärna kontorstider. Gå på seminarierna och räknestugorna! Jag jobbade en termin på räknestugan, vilket jag även kan rekommendera som en kul utmaning. Lär dig ett programspråk bra. I mitt arbete använder jag främst SAS, vilket jag förvisso också använde under statistikutbildningen, men det var en distanskurs i Python som gav mig mina primära databearbetningskunskaper, som verkligen kom till användning när jag började jobba. Underskatta dock inte kunskaper i Excel eftersom det är många handläggares favoritdatabas.