Om man vill forska tycker jag det är viktigt att man har goda kunskaper i nyckelkurser som sannolikhetsteori och statistisk inferens, säger Yuli.
Om man vill forska tycker jag det är viktigt att man har goda kunskaper i nyckelkurser som sannolikhetsteori och statistisk inferens, säger Yuli.

Vad gör du nu?

Jag jobbar som statistiker på metodenheten för individer och hushåll på SCB. Vi ger metodstöd till statistikproduktionen. Mitt nya jobb betyder mycket nya saker för mig även om jag redan har disputerat, men det är också vad jag tycker om. Man kan lära sig nya saker hela tiden och det känns spännande. 

Hur kom du dit du är nu?

Jag såg en annons för tjänsten året innan jag skulle disputera och tänkte att den lät väldigt intressant, eftersom jag ville kombinera mina kunskaper i statistik med att göra något samhällsnyttigt.

Tjänsten krävde 120 högskolepoäng i matematik eller statistik som jag har. Men det var också meriterande att jag har forskarutbildning, eftersom vi också är med i utvecklingsprojekt. Innan jag började forska på SU pluggade jag en master i statistik i Uppsala.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Först är det bra om man vet vad man vill göra i framtiden, om man vill forska eller söka jobb. Sedan är det alltid bra att kunna både statistisk teori och samtidigt veta hur man implementerar teorin i exempelvis SAS.

Om man vill forska tycker jag det är viktigt att man har goda kunskaper i nyckelkurser som sannolikhetsteori och statistisk inferens. Det är grundläggande och behövs när man skriver avhandling.

Som metodstatistiker här på SCB är jobbar vi mycket med surveymetodik och skattning, så det gäller att ha de kunskaperna.