. Oftast presenterar man statistik för någon som inte kan statistik, då är det bra att kunna presentera pedagogiska och snygga lösningar som fångar intresse, säger Omid.
Oftast presenterar man statistik för någon som inte kan statistik, då är det bra att kunna presentera pedagogiska och snygga lösningar som fångar intresse, säger Omid.

Vad gör du nu?

Jag jobbar på Systembolaget som analytiker, där jag framförallt arbetar med kvantitativa dataanalyser. Vi har precis börjat arbeta med Big data, där vi tittar på hur vi kan identifiera olika typer av mönster i bland annat vår försäljningsdata på ett effektivare sätt. 

Hur kom du dit du är nu?

I början läste jag ekonomi och ett par månader innan jag tog examen skickade jag ut en massa ansökningar, mest på annons, tills jag fick mitt första jobb. Efter att ha jobbat på bank ett tag kände jag att jag ville komma in på ett företag som har en mer tydlig värdegrund och där jag kunde få jobba mer med dataanalys. Jag började därför läsa matematik och statistik på SU. Samtidigt hade jag hört att det var bra här på Systembolaget, och sökte mig hit när de hade en annons ute. 

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Bästa tipset är att skaffa sig riktigt bra programmeringskunskaper. Man måste kunna kombinera statistik och programmering på en helt annan nivå idag. Det som också är väldigt viktigt som många glömmer är att satsa på det visuella. Oftast presenterar man statistik för någon som inte kan statistik, då är det bra att kunna presentera pedagogiska och snygga lösningar som fångar intresse.