Vad har du pluggat för kurser?

Jag har läst pol. mag. i Umeå, där jag även läste statistik på dåvarande D-nivå, utöver det nationalekonomi, statsvetenskap och lite juridik som har kommit väl till pass på SCB.
Utöver det har jag läst några kurser på masternivå på Statistiska institutionen på Stockholms universitet.

Vad jobbar du med idag?

Dels är jag inblandad i den löpande statistikproduktionen, där agerar jag metodstöd för inkvarteringstatistik och statistik för handel med varor som publiceras varje månad. Utöver det är jag inkopplad i olika kompetensgrupper, exempelvis granskningsgruppen.

I de grupperna håller vi koll på vad som händer ute i världen när det gäller metoder, läser olika titlar och diskuterar och ser om vi kan applicera det i vårt jobb.

Det är alltså tudelat – aktuell statistikproduktion, men även koll på hur man kan utveckla det.

Vad har du för tips till våra nuvarande studenter?

Min väg in på SCB var att jag dels läste en del kurser på Statistiska institutionen, där kom jag i kontakt med SCB i kursen officiell statistikproduktion. Sedan praktiserade jag även en sommar på SCB. Då fick jag känna på arbetsplatsen och SCB fick lära känna mig också.

Efter det sökte jag jobb här och blev anställd. Så ett tips är att ta möjligheten att praktisera på olika ställen som sysslar med statistisk, eller om man skriver uppsats att höra om olika arbetsgivare har uppslag på vad man kan skriva om. Sedan är lite programmering inte dumt att kunna.