Patrik
Patrik, försäkrningskassan
 
Vad gör du nu?

Jag jobbar på försäkringskassan. Min avdelning har fokus på förtroende och kundanalys. Som mina främsta arbetsuppgifter administrerar, bearbetar och analyserar jag resultat från organisationens kundundersökningar.

Hur kom du dit du är nu?

Jag har läst master i statistik på SU efter att först ha tagit dubbla kandidatexamina i statistik och nationalekonomi. Jag har även undervisat och arbetat som studievägledare på statistiska institutionen parallellt med mina studier. Efter ett tips av en bekant så skickade jag in en spontanansökan till Försäkringskassan.


Vilka är dina tips till våra nuvarande studenter?

Försök att studera så brett som möjligt inom ämnet statistik eftersom det är väldigt varierande karaktär på de jobb som en statistiker kan söka. Det underlättar om du har både teoretiska och mer praktiska kurser att hänvisa till vid ett intervjutillfälle. Försök att också komplettera dina studier i statistik med andra ämnen såsom nationalekonomi eller statsvetenskap eftersom det visar på andra kunskaper utom de rent matematiska/analytiska. Att vara stark i programmering är en klar fördel då mängden data ständigt ökar i samhället. För att analysera denna data behövs statistiker!