Caroline
Caroline, H&M
 
Vad gör du nu?

Jag jobbar som analytiker på H&M och använder SAS som dagligt verktyg. Jag är därför oerhört glad över att jag fick utbildning i programvaran under mina studieår.
 

Hur kom du dit du är nu?

Efter kandidatexamen från SU läste jag masterprogrammet "Innovations- och tillväxtekonomi" på KTH. Jag sökte jobb under min sista termin och H&M blev mitt första heltidsjobb efter studierna. Under studietiden arbetade jag som analytiker inom Bedrägeribevakning på Swedbank i 3 år.


Vilka är dina tips till våra nuvarande studenter?

Statistiker är eftertraktade, framförallt om du har SAS-kunskaper. Så lägg ner tid under studierna att lära dig programvaran! Fundera på vilken sektor du vill arbeta inom så du hamnar rätt från början. Fundera även på vilka du har i ditt kontaktnät som kan hjälpa dig!