Vi lever i ett informationssamhälle där data har blivit en av våra mest värdefulla resurser. Teknologisektorn och artificiell intelligens lyfts ofta som datadrivna succéhistorier, men insamling och analys av data är centrala för alla delar av näringslivet och offentlig sektor. Finanssektorn använder historiska data för att göra prognoser; samhällsplanering bygger på enkätundersökningar och mätningar av trafik och beteenden; marknadsföring görs allt smartare genom analys av köpmönster på internet och data från mataffärens självscanning.

Som statistiker är du hett eftertraktad på arbetsmarknaden eftersom du just är specialist på dataanalys. Ditt arbete består av en spännande blandning av tillämpad matematik, programmering och intressanta samarbeten med specialister från andra ämnesområden. 

Du får träna dig i att kritiskt granska, diskutera och utvärdera resultat. Dina färdigheter med statistisk programvara och programmering fördjupas under studierna, och många av våra studenter får jobb som data scientist efter avslutad utbildning. Institutionen bedriver forskning inom bl.a. data science och maskininlärning, försöksplanering och officiell statistik.

Du hittar alla vårens kurser här.

Statistik är ett perfekt val om du vill kombinera lite matematik med samhällsintresse. Foto: Eva Dalin.