Tacka ja!

Antagningsbeskedet efter urval 1 publiceras den 10 december.

För att tacka JA till din plats loggar du in på din sida på www.antagning.se . Om du inte tackar JA senast den 16 december förlorar du din plats.

Är du reserv?

Vi har många sökande till vårterminen 2021. Är du reservplacerad kommer vi under veckan före kursstart att höra av oss via e-post i de fall vi kan erbjuda en plats. Har vi inte kontaktat dig före terminsstart så har du inte fått någon plats. Du behöver alltså inte kontakta oss, men glöm inte att tacka JA till din reservplats på www.antagning.se

Är du antagen med villkor?

Antagning med villkor betyder att du inte uppfyller behörighetskraven för utbildningen, men har en chans att skaffa behörigheten så att villkoret kan strykas. Detta ska i så fall göras innan terminen börjar. Även när du är antagen med villkor måste du komma ihåg att tacka JA till din plats. Du kan också som reservantagen få villkorig behörighet.

Du kan inte webbregistrera dig förrän villkoret är borttaget. Är du antagen med villkor måste du själv ta kontakt med studentexpeditionen innan registreringstiden är slut, dvs senast   januari, för att tala om att du vill behålla din plats ifall villkoret är uppfyllt innan terminsstart. Registrering sker endast om du har fått en plats i utbildningen samt vid kursstart uppfyller behörighetskraven.

Om du har frågor om antagning med villkor kan du kontakta studentexpeditionen eller studievägledningen.