På Räknestugan kan du få hjälp med dina statistikuppgifter. Foto: Eva Dalin
På Räknestugan kan du få hjälp med dina statistikuppgifter. Foto: Eva Dalin
 

Tanken med verksamheten är att institutionens statistikstudenter ska få utrymme att tillsammans gå igenom uppgifter och räkna, för att kunna ge varandra stöd i studierna. Räknestugorna har drop in på schemalagda tider.

------------------------------------

Pga. resursbrist kan vi tyvärr inte erbjuda några räknestugor under HT19 - HT20. Hjälp med specifika tal etc. hänvisas till examinator och eller övningslärare på kursen.