Efter registreringen anmäler du dig till en undervisningsgrupp via Athena (gäller framför allt grundkurserna). Det är viktigt att du följer samma grupp under hela kursen. Gruppbyte sker endast i mån av plats och genom studentexpeditionen.