Varje student som vill tillgodoräkna kurser i statistik ska först kontakta institutionens studievägledare för en konsultation om vilka möjligheter till tillgodoräknande som studenten har.

Sedan ska studenten fylla i blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" och skicka in den till institutionen för handläggning. Blanketten finns att ladda ner längst ner på sidan. Ansökan kan göras elektroniskt, och mejlas in till studievagledare@stat.su.se.

Dokumentation från sökande vid tillgodoräknande av studier

För att en ansökan om tillgodoräknande ska kunna prövas ska den sökande dokumentera att hon/han har examinerats i kurs med minst godkänt resultat. Följande dokument ska bifogas ansökan om tillgodoräknande av:

Nationella studier

  • Kursplan, inklusive litteraturlista från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes
  • Vidimerade kopior av kursbevis/studieintyg.
  • Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Utlandsstudier

  • Vidimerad kopia av betygsdokument där betyg och poäng framgår.
  • En officiell betygsförklaring där det utländska lärosätet tydligt förklarar betygens värde i en betygsskala.
  • Ett undertecknat Learning agreement (där genomförda kurser på förhand har godkänts) eller kursplaner och litteraturlistor från den termin då aktuell kurs/aktuella kurser lästes, innehållande kursens upplägg, nivå, omfattning och litteratur.

Student som studerat utomlands på egen hand, s.k. freemovers, bör om möjligt bifoga ett intyg där det framgår hur många utländska poäng som heltidsstudier per år eller termin ger vid det utländska lärosätet.
Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning.

Ansökan om tillgodoräknande, blankett Statistiska institutionen (173 Kb)