Under VT2020 kommer följande tentamenstillfällen att anordnas:

Provkod     Benämning                                                                     Datum

SP1A  Beskrivande statistik och sannolikhetslära – A, 6 hp      14 mars kl 10-14

SP2A  Undersökningsmetodik och inferensteori – A, 6 hp        21 mars kl 10-14

SP3A  Regressionsanalys och tidsserier – A, 6 hp                      9 maj kl 10-14

Tentamensanmälan skall göras till Iris (iris.claesson@humangeo.su.se) senast fem arbetsdagar innan tentamenstillfället.

Om du har rest på någon eller några av följande inlämningsuppgifter

SP4A         Statistiskt projektarbete – A, 6 hp

SP1B         Beskrivande statistik och sannolikhetslära – B, 1.5 hp

SP2B         Undersökningsmetodik och inferensteori – B, 1.5 hp

SP3B         Regressionsanalys och tidsserier – B, 1.5 hp

SP4B         Statistiskt projektarbete – B, 1.5 hp (skriftlig opposition & seminarier)

ska du anmäla dig till dessa genom att skicka e-post till Iris Claësson (iris.claesson@humangeo.su.se) senast 2020-02-29.

 

Observera att om du missar att anmäla dig kan du inte tentera respektive genomföra inlämningsuppgifterna! Om du har frågor kan du vända dig till Iris Claësson, Kulturgeografiska institutionen (iris.claesson@humangeo.su.se) eller Statistiska institutionens studentexpedition (expedition@stat.su.se).