kurshemsidan hittar du:

• Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare
• Kursbeskrivning: där hittar du bland annat sådant som förväntade studieresultat och information om examination.
• Kursplan
• Litteraturlista
• Länk till tentamensanmälan
• Schema (alla scheman finns också samlade här!)

Här hittar du kurshemsidan till din kurs

Övrigt kursrelaterat material för registrerade studenter hittar du Athena.