Litteraturlistor läggs upp på respektive kurshemsida. Du kan få tag på din kurslitteratur på Akademibokhandeln på campus, i Studentkårens second hand-butik för kurslitteratur, på universitetsbiblioteket eller på bokhandlar på nätet.

Var dock noga med att fråga kursansvarig lärare att bokens upplaga funkar på just din kurs om du köper kurslitteraturen second hand!