Lokalernas läge anges som regel med en bokstav och tre siffror. Bokstaven anger vilket hus det är, siffrorna anger våningsplan och rumsnummer (B724: B-huset, plan 7, rum 724).