Utfallsrum, urvalsundersökning eller maximum-liklihood-skattning? Här får du hjälp att minnas terminologin, en ordlista framställd av Christer Kiselman och Lars Mouwitz vid Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.