Du lämnar in den här blanketten, Omprövning av betyg (79 Kb) tillsammans med den tentamen eller inlämningsuppgift du vill få omprövad, till adress:

Stockholms Universitet,
Statistiska institutionen,
Registrator, 106 91 Stockholm.

Vi rekommenderar att du inte hämtar ut din originaltenta om du vill begära omprövning. Du bör istället be Studentexpeditionen att ta en kopia av din tentamen eller inlämningsuppgift, och låta originalet vara kvar hos Studentexpeditionen. På så sätt är alla parter överens om vilket underlag det är som ligger till grund för omprövningen.

Det finns inte någon tidsgräns för när en begäran om omprövning kan lämnas in, men vi rekommenderar att du tar kontakt med din examinator så fort som möjligt.