Om du har varit registrerad på en kurs tidigare, ger detta inte garanterad plats i undervisningen under kommande terminer som kursen går.

Det är därför viktigt att du kontaktar institutionen före kursstart om du vill återuppta dina studier.

För att omregistrera dig på en kurs på grundnivå ska du höra av dig till vår studentexpedition via e-post till expedition@stat.su.se.

Om du ska omregistrera dig på en kurs på avancerad nivå ska du höra av dig till vår studievägledare.