Delkursen Statistisk teori med tillämpningar, som ingår i Statistik II, innehåller en del mer avancerad matematik. På kursen kommer du därför att få lära dig begrepp som funktioner, derivering och integraler.

Om du känner att du vill förbereda dig tidigare inför kursen, är ett tips att läsa sommarmatte. Detta är dock inget formellt krav för kursen, som alltså kommer att lära ut den matematik som används.
Sommarmatte är ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor och erbjuder kurser i matematik på flera olika nivåer.

Det finns olika typer av kurser i sommarmatte. Kurstyp A är mer som en "uppfräschning" av Matematik 3b/3c/C. Kurstyp B tar upp en del av den matematik som behandlas i Statistisk teori med tillämpningar.

Den matematik som behandlas i Statistisk teori med tillämpningar är följande:

 • Grundläggande räkneregler
 • Algebraiska beräkningar
 • Potenser
 • Summa- och produkttecknet
 • Funktioner (av en och två variabler)
 • Absolutbelopp
 • Exponential- och naturliga logaritmfunktioner
 • Derivator
 • Maximering/minimering
 • Partiella derivator
 • Integraler
 • Dubbelintegraler