Gå med i Studentrådet och få en fin merit på CV:T! (Studenterna på bilden har inget med texten att göra) Foto: Eva Dalin.
Gå med i Studentrådet och få en fin merit på CV:T! (Studenterna på bilden har inget med texten att göra.) Foto: Eva Dalin.

Två av våra alumner, Karin och Maria som varit aktiva i Statistiska institutionens studentråd, berättar om vad engagemanget i Statistiska institutionens studentråd har gett dem. Tillsammans med studiebevakaren vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, delar de med sig av hur engagemang i studentråd kan leda till andra uppdrag - och hur det är att sitta i institutionens styrelse. Karin berättar om sitt jobb på Skolinspektionen och Maria om att vara ordförande i Samhällsvetenskapliga föreningen. Klicka på rubrikerna för att läsa mer!

  1. Få energi av att hjälpa andra
  2. Få inflytande vid institutionen
  3. En riktigt bra merit på CV:t
  4. Få hjälp med studierna av erfarna studenter
  5. Lättare att få extrajobb på institutionen

Få energi av att hjälpa andra

Att engagera sig i studentrådet behöver inte ta så mycket tid, men det ger mycket tillbaka. Det blir roligare att studera statistik när man får gemenskap och sammanhang utanför lektionssalarna. Det behöver finnas någonstans som studenter kan vända sig med sina synpunkter, och studentrådet fyller den funktionen.

Få inflytande vid institutionen

Som studentråd får du inflytande vid institutionen. Du kan stämma träff med prefekten och du kan vara med som representant i styrelsen och i beredande organ. Dessutom får du en överblick över kurserna och kan lättare klara de kurser man läser. Som medlem i studentrådet kan du även få bättre kontakt med institutionens personal.

En riktigt bra merit på CV:t

Att ha uppdrag och engagemang som visar att man bryr sig om sin arbetsplats är ett stort plus på CV:t . Det visar också framtida arbetsgivare att du har en förmåga att ta till dig och diskutera frågor ur olika perspektiv.

Dessutom får du se hur beslut fattas vid institutionen och du får sakkunskaper som du kan ha användning för senare, till exempel om du vill arbeta vid universitetet. Du växer i rollen och får självförtroende. De kontakter och nätverk du får kan leda till andra uppdrag och jobb.

Få hjälp med studierna av erfarna studenter

Genom att vara med i studentrådet vid Statistiska institutionen fick Karin och Maria support från studenter som läst fler terminer statistik. De fick en extra studiegrupp och hjälp att få tag på böcker och med själva kursinnehållet.

Studentrådet arrangerade även räknestugor för studenter.

Lättare att få extrajobb på institutionen

Det är lätt att få inflytande och uppdrag. Förutom styrelsen för Statistiska institutionen finns grupper för kursutveckling, datorer och it, arbetsmiljö och likabehandling där studentrådet får ha representanter. Du kan även få uppdrag inom kåren, fakulteten eller vara med och arrangera pubar för studenter. När institutionen söker studenter att anställa till olika uppdrag frågas ofta medlemmarna i studentrådet först – dem känner man och man vet att de är engagerade!

Är du intresserad av att gå med i studentrådet? Hör av dig till dem på statistical.student.council(a)gmail.com, eller till institutionens kontaktperson, studievagledare(a)stat.su.se