Hos Handläggare för särskilt pedagogiskt stöd hittar du viktig information.

Du behöver också kontakta institutionens studievägledare så tidigt som möjligt, så att du får hjälp med vilka rutiner som finns vid din institution. Här hittar du studievägledaren vid Statistiska institutionen. Och här hittar du information om att tentera enskilt med intyg från Studentavdelningen.