De har antagits av rektor för att motverka risken för att fusk och/eller störande beteende ska förekomma vid tentamina.

Här hittar du reglerna