Statistiska institutionen erbjuder kurser som kopplar samman statistik och programmering. Läs hos oss för att vässa din kompetens och analytiska verktygslåda!

R programmering:

Arbetsmarknaden efterfrågar dig som kan kvantitativ analys. Statistik är ämnet för dig som vill få fördjupade kunskaper inom dataanalys. Ett återkommande tips från våra alumner till våra studenter är: Lär dig programmering! Nu kan du lära dig programmering i R hos oss! För att vara behörig till kursen behöver du ha läst minst 90 hp, varav minst 30 hp i statistik, och ha skrivit din kandidatuppsats med inriktning mot kvantitativ analys.

Sök kursen!

Machine Learning:

Fördjupa dig inom det spännande området maskininlärning. Tillämpningsområdena för maskininlärning är många och växande, bl a databaserad prediktion inom marknadsföring, finans och nationalekonomi, storskalig textanalys inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Vi skapar just nu en kurs i maskininlärning, perfekt för dig som studerar statistik! Kursen kommer att ges första gången VT 2021. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

-> Läser du på grundnivå i statistik och funderar på vidare studier? Hör vår masterstudent Emma berätta om hur det är att läsa vidare inom statistik, och passa på att ställa frågor.