Följande företag är öppna för att diskutera uppsatsförslag och –samarbeten med studenter från oss. Om du vill göra ett uppsatssamarbete, är det viktigt att tänka på att ämnet för uppsatsen ska vara till nytta också för företaget, myndigheten eller organisationen du kontaktar. Tänk på att kontakta företagen i så god tid som möjligt. Din uppsatsidé ska också stämmas av med handledare vid Statistiska institutionen.

Uppsatssamarbeten under 2020

 • Annalect – En datadriven analysbyrå som arbetar med marketing science. Som en del av Omnicom Media Group levererar vi medieinsikter baserat på ekonometrisk modellering till några av Sveriges största annonsörer. Vi välkomnar studenter som vill skriva uppsats i ekonometri relaterat till media.
  Kontaktperson: caroline.dahle@annalect.com

 • Katalys - Institut för facklig idéutveckling. Är öppna för uppsatssamarbeten kring fackliga frågor, ekonomisk politik och fördelning, jämlikhet samt offentlig sektor  och välfärd - vi är framförallt intresserade av att plocka upp idéer från färdiga uppsatser och samarbeta kring publicering.
  Sista datum att kontakta Katalys för samarbete inför vårterminen 2019 är 25 januari 2019 – men ju tidigare eventuella samarbetsförfrågningar kan komma, desto bättre.
  Kontaktperson: Enna Gerin, enna.gerin@katalys.org

 • Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. Ratio söker uppsatsstudenter för flera forskningsprojekt, inför höstterminen söker de särskilt studenter med intresse för att skriva C- eller D-uppsats utifrån deras dataset om televerket - mer information finns här!
  Kontaktpersoner: Christian Sandström, christian.sandstrom@ratio.se, och Mirko Ernkvist, mirko.ernkvist@ratio.se

 • Statisticon - Medarbetarägt statistikföretag. Vi anlitas av många aktörer i samhället för hjälp med statistik. Vi arbetar främst inom följande områden: arbetsmarknad, infrastruktur, befolkning, medicinsk forskning och nordisk statistik. Besök gärna vår hemsida, http://www.statisticon.se, för mer information.
  Kontaktuppgifter: info@statisticon.se, telefon: 010-130 80 00

 • Sveriges kommuner och regioner - SKR är en arbetsgivar- och intresseorganisation. Vi är en medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.
  SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuners och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.
  SKR samlar även in uppgifter om regionernas ekonomi och verksamhet samt följer utvecklingen inom alla områden som regioner och kommuner ansvarar för, t.ex. hälso- och sjukvård, omsorg, skola, trafik m.m.
  Kontaktperson: Mikael Havasi, mikael.havasi@skr.se

 • Ungdomsbarometern - Sveriges ledande analysföretag inom områden som påverkas av vad unga tycker, tänker och gör. Stora mängder data, omvärldskoll och en vana att tänka nytt hjälper oss tillföra insikter och fingertoppskänsla som få andra kan matcha. Även om 15-24-åringar är vår kärnpublik, rör vi oss ofta över bredare åldersspann än så.
  Nu öppnar vi upp för att ge studenter vid Statistiska instutionen vid Stockholms Universitet tillgång till vår data för att använda i en kandidatuppsats. Framförallt tänker vi att relevanta ämnen kan vara olika typer av kategoriserings- och grupperingsproblem, då vår data framförallt är inriktad mot åsikter och preferenser, men är givetvis öppna för andra idéer.
  Kontaktpersoner: Marit Rönnestad, marit@ungdomsbarometern.se, och Ulrik Hoffman (fd. Simonsson), VD, ulrik@ungdomsbarometern.se, telefon: 073 527 02 72