Vilken information hittar du var?

På kurshemsidan till din kurs

• Kontaktuppgifter till kursansvarig lärare
• Kursbeskrivning: där hittar du bland annat sådant som grupper och övningslärare.
• Kursplan
• Litteraturlista
• Länk till tentamensanmälan
• Schema

På Athena:

• Alla kursdokument som läraren lägger upp under kursens gång, såsom föreläsningsanteckningar och övningar
• Gruppindelning
• Löpande meddelanden och information

På Mitt.su.se:

• Betyg
• Examensansökan
• Kursregistrering
• Länkar till IT-service
• Länk till Athena/Mondo
Länk för att koppla din privata e-postadress till ditt universitetskonto, då SU-mejlen har avvecklats.
• Tentamensanmälan

På Statistiska institutionens hemsida, http://www.statistics.su.se/:

• Blanketter, för ansökan om tillgodoräknande eller studieavbrott
• Gamla tentor med studentsvar
• Information om alla kurser
• Information om alumnverksamhet
• Information om likabehandling
• Information om statistikers arbetsmarknad
• Information om Statistiska ämnesrådet
• Kalendarium och evenemang
• Kontaktuppgifter till alla anställda
• Nyheter från institutionen
• Nyttiga länkar

I mejlutskick:

• Ny information, schemaändringar och dylikt
• Påminnelser

På fysiska anslagstavlor på i B-huset på plan 3 och vid hissarna på plan 7:

• Affischer om evenemang för studenter och där studenter är välkomna
• Information från Statistiska ämnesrådet
• Platsannonser för statistiker
• Studenters annonser om försäljning av begagnad kurslitteratur, m.m.