Villkorligt behörig kan du som har pågående studier bli om du har förutsättningarna att bli behörig till kurs- eller programstart.

Om du när du gör din anmälan inte uppfyller behörigheten men har förutsättningar att bli behörig till utbildningens start kan du bli antagen med villkor eller reservplacerad med villkor. Villkoret ska vara uppfyllt vid kursens eller programmets start för att du ska kunna registrera dig och påbörja utbildningen.

Observera att antagningsenheten på Stockholms universitet inte i efterhand har möjligheten att ta bort villkor till sökt utbildning, utan att beslutet om du uppfyller villkoret fattas av ansvarig institution vid termins- eller kursstart.

Observera också att en villkorlig antagning räknas in i de max 45 hp som du kan bli antagen till. Det innebär att du kommer att bli struken på kurser som du prioriterat lägre och som tillsammans med din villkorliga antagning överskrider 45 hp. Om du inte kan visa din behörighet vid kursstart kommer du inte in på den kurs du har blivit villkorligt antagen till. Du kommer inte heller in på kurser som du har strukits ifrån på grund av att du inte får antas till mer än 45 hp.

Du kan inte bli villkorligt antagen till en kurs/ett program om du gör en sen anmälan efter att kursen/programmet startat eftersom behörigheten måste vara uppfylld vid utbildningens start.

Har du blivit antagen med villkor, och avser att skaffa behörighet till kursen?

Om du är antagen med villkor till kurs vid Statistiska institutionen, ska du höra av dig till vår studentexpedition under registreringsperioden ifall du kommer att uppnå din behörighet innan terminsstart och vill behålla din plats.

Gäller villkoret grundläggande behörighet, måste du hålla reda på sista kompletteringsdatum på antagning.se