Augusti

Marta Zakrzewska
Psykologi

25 augusti, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Olfaction and prejudice. The role of body odor disgust sensitivity and disease avoidance in shaping social attitudes.

September

Jakob Ulenius
Pedagogik

2 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Maskulinitetens mening. En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

Kristof Tamas
Statsvetenskap

6 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Migration statecraft: the European migration and development regime     

Olov Lund
Ekonomisk historia

9 september kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige ca 1440-1520

Malin Tallås Ahlzén
Nationalekonomi

23 september, kl. 10.00, för plats, se institutets hemsida
Avhandlingens titel: Essays in Swedish Family Policy

Victor Mbande
Geografi med kulturgeografisk inriktning

23 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Irrigating Social Differences: Inclusion and Accumulation from below in Smallholder’s Irrigation Investments in Kilombero River Valley, Tanzania

Oktober

Filip Dabergott
Sociologisk demografi

7 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Life and death after spousal loss - The demographic characteristics and excess mortality of the widowed population

Anna Kahlmeter
Sociologi

21 oktober, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Stressful life events and risks for social exclusion in the youth-to-adulthood transition. Findings from
Swedish longitudinal data.

Denis Tajic
Barn- och ungdomsvetenskap

28 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: I kläm mellan policy och praktik: En studie om nyanlända elevers villkor för pedagogisk och social inkludering i skolan

December

Hanna Bornäs
Barn- och ungdomsvetenskap

2 december, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Subjects of violene: On recognition and intersubjectivity in young men's violence against women