Augusti

Marta Zakrzewska
Psykologi

25 augusti, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Olfaction and prejudice. The role of body odor disgust sensitivity and disease avoidance in shaping social attitudes.

September

Jakob Ulenius
Pedagogik

2 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Maskulinitetens mening. En fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen

Kristof Tamas
Statsvetenskap

6 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Migration statecraft: the European migration and development regime     

Olov Lund
Ekonomisk historia

9 september kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Nätverksstaten: Statsbildningsprocesser och rumsliga praktiker i senmedeltidens Sverige ca 1440-1520

Malin Tallås Ahlzén
Nationalekonomi

23 september, kl. 10.00, för plats, se institutets hemsida
Avhandlingens titel: Essays in Swedish Family Policy

Victor Mbande
Geografi med kulturgeografisk inriktning

23 september, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Irrigating Social Differences: Inclusion and Accumulation from below in Smallholder’s Irrigation Investments in Kilombero River Valley, Tanzania

Oktober

Yu-Hsin Hsieh
Specialpedagogik

3 oktober, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Eye-gaze assistive technology for play, communication and learning
Impacts on children and youths with severe motor and communication difficulties and their partners

Filip Dabergott
Sociologisk demografi

7 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Life and death after spousal loss - The demographic characteristics and excess mortality of the widowed population

Anna Kahlmeter
Sociologi

21 oktober, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Stressful life events and risks for social exclusion in the youth-to-adulthood transition. Findings from
Swedish longitudinal data.

Sophie Landwehr Sydow
Informationssamhället

21 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Makers, Materials and Machines: Understanding Situated and Embodied Practice at the Makerspace

Jenny Rosendahl
Specialpedagogik

28 oktober, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Inflytande och delaktighet för unga vuxna som har intellektuell funktionsnedsättning, i lokalsamhällets sociala arenor och demokratiska processer

Jonathan Rebane
Data- och systemvetenskap

28 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Learning from Complex Medical Data Sources

Denis Tajic
Barn- och ungdomsvetenskap

28 oktober, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: I kläm mellan policy och praktik: En studie om nyanlända elevers villkor för pedagogisk och social inkludering i skolan

November

Niklas Hill
Pedagogik

4 november, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010

Josephine Jackisch
Folkhälsovetenskap

10 november, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Troubled childhoods cast long shadows: Studies of childhood adversity and premature mortality in a Swedish post-war birth cohort

Johanna Garefelt
Folkhälsovetenskap

10 november, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Work and sleep - what's stress got to do with it?

Rebecka Strandell
Socialt arbete

11 november, kl. 10.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Omsorgsarbete i hemtjänsten – förändringar, utmaningar och möjligheter 

Carolina Janson
Statsvetenskap

11 november, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: To Levy Taxes on Multinational Corporations - Allocating rights and making them enforceable 

Columbage Ranil Peiris
Data- och systemvetenskap

21 november, kl. 14.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: A Framework for Designing Learning Management Systems to Support Undergraduate Thesis Projects: With a focus on Sri Lankan Universities

December

Hanna Bornäs
Barn- och ungdomsvetenskap

2 december, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Subjects of violene: On recognition and intersubjectivity in young men's violence against women

Igor Petričević
Socialantropologi

2 december, kl. 13.00, för plats, se institutionens hemsida
Avhandlingens titel: Beyond Transit: Precarious Emplacement and the Wavernig Reception of Migrants in Zagreb City