Forskningsetik

Forskningsetik och juridik

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Här finns information och vägledning om forskningsetik.

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Här finns information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument.

Kontakt

Kanslichef
Karin Hansson
karin.hansson@su.se
Tfn. 08 - 16 35 51