Forskningsetik

Forskningsetik

Avdelningen för forskningsstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen.

Hantering av oredlighet i forskningen

Enligt den ordning som gäller fram till slutet av 2019 ska respektive lärosäte utreda misstankar om oredlighet i forskningen inom den egna verksamheten. Från och med den 1 januari träder en ny lag i kraft enligt vilken alla misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av en särskild nationell nämnd.

Kontakt

Kanslichef
Karin Hansson
karin.hansson@su.se
Tfn. 08 - 16 35 51

Utbildning på forskarnivå