Forskningsetik

Forskningsetik

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Stockholms universitet ger stöd kring forskningsetiska frågor. Stödet kan gälla etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed eller andra aspekter av etik i forskningen. Information och vägledning om forskningsetik finns här.

Hantering av oredlighet i forskningen

Sedan den 1 januari 2020 gäller att misstankar om oredlighet i forskning ska prövas av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Mer information om universitetets hantering av sådana misstankar och misstankar om andra avvikelser från god forskningssed, ny lagstiftning och styrdokument finns här.

Kontakt

Kanslichef
Karin Hansson
karin.hansson@su.se
Tfn. 08 - 16 35 51

Utbildning på forskarnivå