På Humanvetenskapliga områdets hemsida kan du läsa mer om våra profilområden:

Profilseminarier

Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är en mötesplats för kollegor och kan ge inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Läs mer om aktuella seminarier