På Humanvetenskapliga områdets hemsida kan du läsa mer om våra profilområden:

Profilseminarier

Syftet med profilseminarierna är att ta upp spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en mötesplats för kollegor från området och kan ge inspiration till nya, ämnesöverskridande samarbeten.

Här finns programmet för vår och höst 2019.