Inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna finns starka kopplingar till aktuella utmaningar för samhället och politiken vilket genererar centrala forskningsfrågor. Den ständigt pågående utvecklingen av vetenskapliga ansatser och metoder innebär att nya fält tillkommer som med nödvändighet är mindre etablerade.

För att ge möjlighet till långsiktig utveckling av forskningsmiljöer och för att gynna bredd såväl som spets i forskningen krävs respekt för de olika ämnenas och forskningsfältens särart och olika förutsättningar. Detta gäller inte minst mångfalden i metodansatser, såsom kvalitativ och kvantitativ metod vilka var och en i sig tar olika former i olika discipliner.

Profilområden

Inom Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet finns åtta profilområden. Läs mer om våra profilområden. 

Forskarutbildning

Är du intresserad av att doktorera och vill veta mer om vår utbildning på forskarnivå eller är du doktorand vid fakulteten? Vänligen besök utbildningsingången till vänster.