Robert Östling vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, beviljades 4 miljoner kronor för projektet "Förmögenhetsbildning över livscykeln och mellan generationer". Forskningsprojektet drivs tillsammans med Erik Lindqvist från Handelshögskolan i Stockholm samt David Cesarini, New York University. 

Det är fjärde omgången som Ragnar Söderbergs stiftelse beviljar anslag till forskargrupper i ekonomiska vetenskaper. Projektgrupperna består av forskare från olika lärosäten och institutioner.