Foto: Henrik Palmkvist
 

Folkhälsomyndigheten har senaste året gjort ett flertal testningar på ett urval av befolkningen för att mäta förekomsten av covid-19. Man har tidigare fått hjälp av Försvarsmakten med själva insamlingen av testerna, främst då från Hemvärnssoldater.

Under ett par dagar i april 2021 var det dags för ännu en testomgång genom insatsen GLORIA 14. Fler än tusen boende i Stockholmsområdet hade fått ett självtestningskit hemskickat. Personerna som deltog i testningen fick välja en eftermiddag då de skulle vara beredda att lämna över testet. Hemvärnsbataljonerna blev tillfrågade om de ville hjälpa till att hämta tester runt om i Stockholmsregionen. 

Hans Rosenberg. Foto: Henrik Palmkvist

Hans Rosenberg är handläggare vid Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet på Stockholms universitet och löjtnant i Hemvärnet. Han är en av de som deltog i insatsen.

– Totalt var vi 40 soldater som deltog, fördelade på 20 bilar. Vi skulle arbeta med insamlingen under en veckas tid och behövde någonstans att samlas med alla fordon varje dag. Jag kom på att parkeringen i Frescati borde vara ganska öde, så där fick det bli. 

Vid lunchtid fick alla soldater listor över vilka adresser som skulle besökas. Framåt kvällen var det återsamling på Frescati för att leverera testerna till Folkhälsomyndigheten i Solna. Att fördela uppgifterna på alla ekipage visade sig vara komplext. Av sekretesskäl fanns listorna över adresser bara i pappersform, vilket krävde utrymme i kontorsmiljö. 

– Eftersom vi redan befann oss vid mitt jobb tog jag mig an uppgiften och flyttade med en annan soldat in i mötesrummet ”Myran” i södra husen. Där kom vi att sitta större delen av veckan. Det var trevligt att mellan varven få hälsa på kollegor och berätta om vad vi gjorde.

Foto: Henrik Palmkvist

Sammanlagt gjordes 1 422 hembesök under veckan, mestadels i Stockholm med förorter, men även så långt bort som Järna, Nynäshamn, och Stavsnäs. 

– För somliga var det långa bilresor och bitvis blev det stressigt, men i slutändan kunde vi leverera alla efterfrågade tester till Folkhälsomyndigheten.