Nu lider året mot sitt slut och på campus känns det som julledigt med dekorationer och glest mellan människorna. Det gångna året har varit oerhört speciellt och vi har hanterat det väl tack vare allas stora och goda insatser – men många zoom-timmar har det blivit!

Vi börjar inse att pandemikrisen inte är över på ett bra tag än och ser att även vårterminen kommer att präglas av coronaåtgärder – exakt hur och hur mycket vet vi inte ännu utan får anpassa oss efter hand. Vi har vår vanliga och viktiga verksamhet framför oss, plus några stora projekt där väl den föreslagna omorganisationen av lärarutbildning ser ut att vara det största.

Fakulteten har under 2020 och inför 2021 utökat sitt utbildningsuppdrag, söktrycket har ökat under krisen och våra institutioner har kunnat skala upp och även nyutveckla utbildning, både mer kortsiktigt (och med mycket kort varsel!) med sommarkurser och med mer långsiktiga satsningar.

Och forskningen går bra, aktuellt just nu är Riksbankens Jublieumsfond med 121 miljoner till Stockholms universitet och en stor del av detta till samhällsvetenskapliga program och projekt, läs mer här.
 
Lider mot sitt slut gör också mandatperioden för fakultets- och områdesledningar, vi som lämnar efter denna period ser att vi efterträds av utmärkta personer. För mig har det varit sex väldigt roliga år – och nu ser jag fram mot ett helt nytt uppdrag som prefekt för Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Önskar er en fin julledighet, God Jul och Gott Nytt År!