Den sista veckan innan julhelgerna präglas av ärenden som ska avslutas, med något avbrott för julbord. Årets slut på fakulteten markeras av fakultetsnämndens beslut vid sitt sammanträde den 18 december om budget för 2019, på många sätt årets största beslut.

Den stora nyheten på Samhällsvetenskapliga fakulteten är att vår uppskattade kanslichef Felicia Markus lämnar oss efter många år för att bli kanslichef på Humanistiska fakulteten. Detta är ju väldigt bra för Humfak men också trevligt att vi kan behålla kontakten! Som väl är får vi en mycket kunnig och erfaren ersättare i Karin Hansson, som blir tf kanslichef. Allt detta gäller från och med 1 januari.

Överklaganden kring anställningsbeslut

Fakulteten har under hösten fått besked från Överklagandenämnden för högskolan i de sista av fem aktuella överklagandeärenden, där anställningsbeslut som lektor eller biträdande lektor överklagats. Detta var första gången på bortåt ett decennium som fakulteten haft några överklagade sådana beslut och ärendena har inneburit en hel del hantering. Jag har hört frågan ställas många gånger om det är en ny trend att anställningsbeslut överklagas men det är som så ofta svårt att veta – det är i vilket fall intressant för fakulteten att följa dessa ärendens gång och utfall och att se att de är en del av våra anställningsprocesser.

Områdesnämnden tog vid sitt sammanträde den 12 december ett viktigt första skarpt beslut om kvalitetssystemet för utbildning, i form av ett tidsschema för utbildningsgranskningar under de närmaste sex åren. Tidsschemat är utgångspunkt för institutionernas planering av arbetet med utbildningsrapporter, samt för utseende av granskare. Flera beslut om den konkreta utformningen av olika moment av kvalitetssystemet kommer att komma under vårterminens början, detta blir i själva verket ett av vårterminens stora projekt.

Universitetets tre kärnvärden

Universitetsstyrelsen beslutade den 3 december om universitetets strategier för 2019 – 2022. Där finns också våra nya institutionella kärnvärden kunskap, upplysning och sanningssökande. Jag tycker att vi samhällsvetare kan känna oss hemma i dessa värden, både med vår omfattande och viktiga forskning och utbildning och med våra ständigt pågående diskussioner om forskningsmetoder.

Vill nu önska er fina helger och mycket ledigt!