Astri Muren

Fakultetens liksom universitetets verksamhet har sedan mitten av mars präglats av coronakrisen, med omställning till webbaserad undervisning, digitala tentamina och många zoom-möten. Och det har ju fungerat förvånansvärt bra även om det med tiden känns lite enahanda att sitta hemma. I den mån det digitala mötet inte motsvarar det fysiska så beror det i alla fall inte på ovana – det är påfallande hur vana vi blivit vid zoom-möten; stora och små, planerade och spontana, formella och informella. 

I den områdes- och fakultetsövergripande OM-gruppen, med representanter för Studentkåren, de fackliga organisationerna, Studentavdelningen, Kommunikationssektionen och områdets ledningar har vi i täta och intensiva möten de senaste månaderna diskuterat hur vi skulle bistå institutionerna genom rimligt väl koordinerade beslut om frågor som avsteg från kursplan, riktlinjer för digitala disputationer och paus i utbildningsgranskningar. Med tiden har diskussionerna mer kommit att handla om hur vi planerar och koordinerar en gradvis öppning av campusförlagd verksamhet. Och helt nyligen kom det besked om återgång till mer normal verksamhet vid lärosätena som vi hoppats på och som vi nu kan bidra till att implementera – mycket glädjande.

På onsdag den 3 juni har vi terminens sista fakultetsnämnd, där vi bland annat beslutar om fördelning av de studieplatser för sommarkurser för 2020 som tilldelats fakulteten via regeringens satsning. Campus brukar vara rätt så ödsligt på sommaren och den känslan har vi i år vant oss vid sedan flera månader, men nu kan vi glädja oss åt att gradvis öppna upp vårt vackra campus med omgivningar för personal och studenter!