Foto: Ingmarie Andersson/SU

Maj och juni kännetecknas av febril aktivitet på universitetet. Studenter gör sina sista tentor och försvarar sina uppsatser. Tentor rättas och betyg rapporteras in. Vi ses i möten som om vi aldrig skulle ses igen, men visst vill vi ”få undan” inför förhoppningsvis en vilsam sommar. I år, så som förra året, sker mycket av detta via zoom. Redan innan sommaren infunnit sig är emellertid många upptagna med tankar på hösten inför att vi gradvis ska öppna för undervisning och arbete på campus; planeringen är i full gång. Jag vill passa på att understryka att det är viktigt att vi anställda och studenter tar ett individuellt ansvar och följer de riktlinjer som finns när vi ska återgå till campus på ett smittsäkert sätt. Under sommaren förbereder sig även sex av fakultetens institutioner för att flytta in i Albano under hösten, flyttar som i tanken varit på gång länge men nu blir av på riktigt.

Ny centrumbildning vid fakulteten

Utöver all forskning och utbildning som vi alltid genomför vid vår stora fakultet har vi även under terminen fått ett nytt centrum, Centrum för Penningpolitik och Finansiell Stabilitet (CeMoF) som är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen, Institutet för Internationell Ekonomi och Nationalekonomiska institutionen. Centrumet finansieras i första hand av Riksbankens jubileumsfond och kommer bland annat att kunna erbjuda att anta flera doktorander. Mycket roligt med denna nya verksamhet!

Flera institutionsbesök under året

Fakultetsledningen har också börjat med institutionsbesök för att lära känna fakultetens institutioner och institut/centra. Vi har hunnit ha ett möte, via zoom, med Statsvetenskapliga institutionen. Det var givande att ta del av institutionens breda och till stor del externfinansierad forskning, där vi bjöds på några konkreta exempel. Institutionen har även ett stort kursutbud i samarbete med institutioner på flera fakulteter. Vi konstaterade också att alla som deltog vid mötet hade börjat våra uppdrag under pandemin och i stort sett endast setts digitalt! Härnäst väntar besök på den Statistiska och Kriminologiska institution och besöken fortsätter under hösten.

Jag hoppas att vi ses på campus i höst och önskar er alla en fin sommar!
Yvonne Svanström, dekanus