Maj och juni är bråda månader på universitetet. Examinationer av den sista delkursen, uppsatserna ska bli klara och opponeras på och därefter ska alla resultat rapporteras in i Ladok. Och under tiden står våren i blom! Sedan infaller ibland ett lugn, för många av oss innebär det några veckors forskning och sedan förhoppningsvis vila.

Under vårterminen har fakultetsledningen fortsatt med sina institutionsbesök. Vi har besökt Institutionen för folkhälsovetenskap, Psykologiska institutionen, Nationalekonomiska institutionen och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Dessa besök är mycket givande, det är roligt att få höra om institutionernas forskning och utbildning, deras organisation och hur de arbetar med olika frågor. De är olika till storlek och har olikartade uppdrag, men har så klart många gemensamma frågor. Vi fortsätter våra besök nästa termin. 

Under våren invigdes även Hans Blix Centrum för de internationella relationernas historia. Centret bildades redan 2020, men den fysiska invigningen har fått vänta av förklarliga skäl. Vid invigningen i Spökslottet hölls flera intressanta tal och keynotes, bland andra hördes även Hans Blix tala. Det är roligt att få detta centrum till Samhällsvetenskapliga fakulteten, där ett samhällsvetenskapligt och ett historiskt perspektiv på internationella relationer kombineras. Läs gärna intervjun med Hans Blix.

En återkommande aktivitet i början av hösten är installations- och promotionshögtiden i Stadshuset, med installation av nya professorer och promovering av hedersdoktorer, jubeldoktorer och nya doktorer. Högtiden för år 2020 ägde istället rum den 31 maj i år, också den uppskjuten pga pandemin. Fakultetens promotor var Gebrenegus Ghilagaber, professor i statistik, och tidigare prefekt vid Statistiska institutionen. Det var en fin ceremoni och roligt att se dem som väntat så länge få ta emot sina hedersbetygelser. I september äger ceremonierna för år 2021 och 2022 rum.

Den 8 juni hade fakultetsnämnden sitt sista möte för terminen, som bland annat innehöll presentationer av två av de institutioner som finns vid fakulteten där utöver en allmän presentation fokuserades framtidsfrågor för institutionen. Vi kommer att fortsätta dessa presentationer under de kommande terminerna. Mycket av det som sker i fakultetsnämnden har fokus på framtiden, till exempel granskningen och antagandet av anställningsprofiler som borgar för strategisk rekrytering som stärker institutionernas forskning och utbildning. Fakultetsnämnden och dess beredningar inom utbildning, forskning och rekrytering verkar för fakultetens och institutionernas bästa, och är sammansatta av mycket kompetenta ledamöter som arbetar mycket noggrant. Jag är mycket glad för att vi har vår utmärkta nämnd och dito beredningar samt vårt utmärkta fakultetskansli som arbetar för och tillsammans med våra institutioner och institut. Tack för ert hårda arbete och en fin sommar önskar jag oss alla!