Astri Muren

För senaste "Dekanus har ordet - oktober 2018" - vänligen klicka här.

 

Juni 2018 - Året inleddes med starten för den nya Institutionen för folkhälsovetenskap, som nu bedriver utbildning i folkhälsovetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning på grundnivå och håller på och utvecklar nya kurser, bland annat inför ett samarbete med IPD. Master- och forskarutbildningarna är en fortsättning på den utbildning som CHESS bedrivit sedan tidigare. Institutionen för folkhälsovetenskap, där instituten CHESS och SoRAD ingår, finns i lokaler i Sveaplans gymnasium och ska flytta till Albano när där är färdigbyggt om ett par år. Detta är första gången sedan Lärarhögskolans integration i Stockholms universitet som fakulteten får en ny institution och det har varit ett omfattande arbete med förberedelserna men nu är den igång – väldigt roligt!

Det nya året är också ny mandatperiod (2018-2020) för fakultetsnämnd och fakultetsledning vilket har inneburit mycket aktivitet för att sätta igång fakultetens besluts- och beredningsfunktioner. I våra tre lärarförslagsnämnder fattas regelbundet stora beslut, om förslag till tillsvidareanställning av professorer, lektorer och biträdande lektor. Våra övriga beredningar är denna mandatperiod Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivåBudgetgruppenDocenturnämndenJämställdhetsgruppenMyrdalkommittén och SAGA – Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det hela fungerar eftersom så många av er från institutioner och institut medverkar som ledamöter – ett gott och viktigt arbete utförs för fakultetens gemensamma bästa i dessa grupper.

Uppgiften som dekan för Samhällsvetenskaplig fakultet kombineras sedan 1 januari med att vara en av Humanvetenskapliga områdets två vicerektorer; vårt områdes andra vicerektor är Elisabeth Wåghäll Nivre som också är dekan för Humanistisk fakultet. Tillsammans med Naturvetenskapliga områdets dekan och vicerektor Henrik Cederqvist har vi en bra kontakt med och överblick över universitetets institutioner, vilket vi bidrar med i universitetets ledning. Vi deltar som vicerektorer i utformningen av Stockholms universitets strategier för 2019-2222, och jag får säkert tillfälle att rapportera något om detta till fakulteten senare i år.

Önskar er alla en fin sommar!

Astri Muren