Foto: Ingmarie Andersson

Ett nytt år, och nu ganska precis ett år sedan vi mer eller mindre började arbeta hemifrån på grund av pandemin. Vi var många som inte alls kunde tro att detta skulle fortgå så länge, och att möten via Zoom skulle bli vardag. Det har emellertid haft en del oväntade fördelar, exempelvis har forskningsseminarier fått deltagare från andra lärosäten som normalt inte skulle ha rest hela vägen till Stockholm för att delta.

Ny mandatperiod

Det nya året är också en ny mandatperiod för fakultetsnämnd och fakultetsledning (2021-2023) och fakultetsnämnden fattade beslut om de olika beredningarnas sammansättning vid sitt första möte. Det är många nya, kloka personer som tar plats i fakultetsnämnden och i fakultetens tre lärarförslagsnämnder – tillsammans med mer erfarna ledamöter. Det gäller även flera beredningar så som Arbetsgruppen för utbildning på forskarnivå, Budgetgruppen, Docenturnämnden, Jämställdhetsgruppen, Myrdalkommittén och SAGA – Arbetsgruppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I stort sett så har alla beredningar nu börjat arbeta.

I fakultetsledningen finns flera nya personer. Jonas Häckner, professor i nationalekonomi, är utsedd till prodekan men också med särskilt ansvar för forskarutbildningen. Lena Hübner, docent i socialt arbete, är vicedekan med särskilt ansvar för lärarutbildningarna och Magnus Nermo, professor i sociologi, är vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Alla tre har tidigare varit prefekter och ledamöter i fakultetsnämnden under olika perioder och har alltså gedigen erfarenhet av institutions- och fakultetsarbete. Jag ser fram emot att samarbeta med dem! Jonas uttalar sig i detta nummer av Fakultetsnytt och senare under våren kommer även Lena och Magnus att bli intervjuade.

Den årliga kvalitetsdialogen

En första aktivitet som ägt rum är den årliga kvalitetsdialogen med rektor och prorektor, det tillfälle då Humanvetenskapliga områdets fakulteters granskade utbildningar diskuteras med ledningen. Vid två möten gavs det möjlighet att berätta om och diskutera utfallet av granskningarna och det kvalitetsarbete som ständigt pågår inom våra utbildningar, samt lyfta gemensamma angelägenheter. Mycket givande!