Många förändringar har skett inför och sker under hösten. Flera institutioner har flyttat in i Albano och medarbetarna försöker lära sig hitta i området och på den egna institutionen. Fakultetsledningen var på besök hos Institutionen för socialt arbete för några veckor sedan och fick då en visning av både de egna och andra lokaler, väldigt fint överallt. Vi fick höra om institutionens omfattande socionomutbildning och den pågående forskningen med flera större projekt. Inte minst firar institutionen att socionomutbildningen fyller 100 år i år! Senare under hösten kommer vi att besöka SOFI, Kulturgeografen, Kriminologen och Folkhälsa.

Det är roligt att se så många studenter och medarbetare på campus! Lunchköerna börjar så smått formera sig igen, men är ännu så länge ett trevligt sätt att stöta ihop med personer vi inte sett på ett tag. Det är svårt att bara ”stöta ihop” på Zoom… Och det är fint att vara på campus igen under vackra höstdagar inte minst! Vårt campus är speciellt på så många sätt. För några veckor sedan undervisade jag på en nationell doktorandkurs, och doktoranderna från flera av de andra lärosätena blev glatt förvånade över att promenera förbi både hästar och andra djur på väg till lunchstället. Att ha ett huvudstadsuniversitet som har nära till naturen är en enorm förmån, och att få delta i utbildning på campus, både som student och lärare, är egentligen ett privilegium. Därmed inte sagt att vi inte ska tillvarata fördelarna med vad vi lärt oss av distansundervisning där det kan göra undervisning och lärande bättre, och kombinera undervisning på campus med digitalt lärande.

Under hösten kommer SUs kvalitetsgranskning av forskning att påbörjas. Den är en del av de kvalitetssäkrande system som lärosätena är ålagda att ha gällande både utbildning och forskning, system som i sin tur granskas av UKÄ. SU kommer att ha ett till stora delar internt system, precis som vid kvalitetsgranskning av utbildning. Den första granskningscykeln kommer att vara på drygt tre år, och kommer att i första hand utgöras av kvalitetsdialoger som utgår från forskningsindikatorer. I den här första omgången sker dessa mellan institutionen och rektor, prorektor och vicerektorer/dekaner. Jag tror att det kommer att bli mycket givande samtal och intressant både för institutioner och ledning att få en inblick och diskutera den pågående forskningen, vilka styrkor och utmaningar som finns. Samfak har mycket bra utbildning men vi har också mycket bra forskning! 

Och som för att bara bekräfta det ovan skrivna så kom i dagarna besked från forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Forskare vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten kom väl ut i detta, hela 24 forskare från nio institutioner och institut fick projektmedel på cirka 97 miljoner kronor! Mycket glädjande, och visar på den mycket starka forskning som finns vid Samfak. Läs mer här: 97 miljoner till Stockholms universitet i forskningsmedel från Forte - Stockholms universitet

I mitten av november kommer fakulteten även att ha sitt internat då fakultetsnämnd och prefekter möts för att diskutera aktuella frågor. En av dessa kommer att vara att fördjupa arbetet med forskningsprofiler med anledning av det nya systemet för den prestationsrelaterade delen av anslaget för forskning och forskarutbildning. Det kommer tidigast att införas 2024. Fakultetsledningen ser fram emot att föra dessa och andra diskussioner med prefekter och nämndledamöter, och inte minst att träffa alla på riktigt. Flera prefekter har startat sina uppdrag under pandemin, och har ännu inte mött sina kollegor vid andra institutioner mer än på zoom. Jag ser fram emot att ses och givande diskussioner!