Terminen har börjat med en väldig fart! Kanske är det för att vi så länge satt instängda: vårterminen var en smygstart, men nu vill vi ses och det är en mängd konferenser, internat och andra ”kick-off” som pågått/pågår. Till exempel var fakultetsnämnden, prefekterna och samhällsvetenskapliga fakultetskansliet iväg på den årliga konferensen, den här gången på vackra Djurönäset. Teman för årets två dagar var budgetprinciper, strategisk plan och rekrytering. Viktiga frågor som gav upphov till intensiva och givande diskussioner. Fakultetens strategiska plan kommer att arbetats fram under hösten, återigen diskuteras i fakultetsnämnden och därefter fattas beslut om densamma i under år 2023.

Ytterligare evenemang som ägt rum är förstås promotions- och installationshögtiderna, både för 2021 och 2022 i dagarna två. Flera nya doktorer och professorer firades tillsammans med jubeldoktorer, hedersdoktorer och pedagogiska pristagare. Fakultetens promotorer var professor Annika Ullman för år 2021 och professor Uno Fors för år 2022. Båda har tidigare fullgjort flera olika uppdrag för fakultetens och humanvetenskapliga områdets räkning, och det var glädjande att de ville ta sig an även detta ärorika uppdrag.

Fakultetsledningens institutionsbesök fortsätter, och härom veckan var vi hos Institutionen för data- och systemvetenskap i Nod-huset i Kista. De har tre av de mest sökta programmen på avancerad nivå vilket är mycket roligt förstås! Däremot så har institutionen den komplicerade situationen där deras studenter är så eftertraktade på arbetsmarknaden att de många gånger får välbetalda arbeten innan de ens tagit examen. Vilket påverkar institutionens genomströmning. Det är förstås både positivt och negativt på samma gång, och ganska svårt att lösa. Tidigare under hösten besökte vi även Sociologiska institutionen. De arbetar med att bjuda in gymnasieskolor till föreläsningar för att informera om universitetsutbildning. Även deras studenter får snabbt arbete, inom t ex offentlig sektor. Båda institutionerna är därtill väldigt starka inom sina respektive forskningsfält.

Alldeles häromveckan meddelades också Fortes beslut om bidrag. För Samhällsvetenskapliga fakulteten innebar det drygt 50 Mkr i externa bidrag för flera forskare vid våra institutioner. Här kan du läsa mer om vilka projekt som fått beviljade medel. Väl förtjänta bidrag för viktig forskning, grattis!