Atri Muren
Astri Muren

Akademiker brukar vara positiva till hösten, som ju kännetecknar början på ett nytt läsår med nya studenter, nya kurser, nya seminarier och annat – en ny säsong. Även fakultetens arbete har satt igång efter sommaren, och fakultetsnämnden har hunnit ha sitt första sammanträde där vi bland annat diskuterade vår input i den diskussion om akademiska kärnvärden som nu förs vid vårt universitet. Vi samhällsvetare för fram förslag på viss förändring av SU:s hittillsvarande kärnvärden – som är Öppenhet, Nyskapande, Gränsöverskridande – och nu avvaktar vi med intresse den vidare utvecklingen. En ny aktivitet är våra ”Fakultetsseminarier”, som invigdes den 26 september med en presentation om eliter av Shamus Khan vid Columbia University, och planeras att fortsätta i november med ett seminarium om näringsliv och akademi. Håll utkik efter inbjudan!

En återkommande aktivitet i början av hösten är installations- och promotionshögtiden i Stadshuset, med installation av nya professorer och promovering av hedersdoktorer, jubeldoktorer och nya doktorer. I år ägde högtiden rum den 28 september och vår promotor i år var Helena Wulff vid Socialantropologiska institutionen. Helena promoverade Susan Sandall, professor i specialpedagogik vid University of Washington i Seattle till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, och efter det våra nya doktorer. Det var som alltid en mycket fin ceremoni i Blå hallen, som följdes av en delikat middag i Gyllene salen med tal och sångframträdanden. Vår vicedekan Yvonne Svanström talade för de nya professorerna, mycket uppskattat!

I slutet av augusti deltog jag i ett internat med universitetets ledning på Stockholms universitets forskningsstation Tarfala, som ligger nära Kebnekaise på hög höjd i ett kargt landskap. Det är vinter och stängt i Tarfala nu men var höstlikt redan då – en fascinerande plats där man sedan 1940-talet gjort mätningar av glaciärer. Våra diskussioner behandlade framför allt universitetets strategier för 2019-2022 som är under utformning och där vi tre vicerektorer arbetat med avsnitten om forskning och utbildning, och samverkan och samhällsutveckling. Strategierna har sedan dess diskuterats även på Områdesövergripande rådets internat (i det mer närbelägna Täby) och de börjar ta form, beslut kommer att tas i universitetsstyrelsen.